FB

mobile

Raporty bieżące

13/2017: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2017 roku - aktualizacja.

2017-03-13

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że zmianie ulega terminarz raportów finansowych, publikowanych w 2017 roku, w ten sposób iż:

a)   roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2016 opublikowane zostanie w dniu 27 marca 2017r.;

b)   skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2016 opublikowany zostanie 27 marca 2017r.

 

Wcześniej, w raporcie bieżącym 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Spółka wskazała, że opublikuje:

a)   roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2016 w dniu 21 marca 2017r.;

b)   skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2016 w dniu 21 marca 2017r.

 

Tym samym, raporty finansowe w roku 2017, zostaną opublikowane przez PBG w następujących terminach:

a)   skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające skrócone jednostkowe, kwartalne sprawozdania finansowe:

I kwartał 2017: 30 maja 2017r.;
III kwartał 2017: 29 listopada 2017r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., nie będzie publikować raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2017r;

 

b)   śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PBG za I półrocze 2017 roku: 30 września 2017r.;

c)   śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2017 roku: 30 września 2017r.;

d)   roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2016: 27 marca 2017r.;

skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2016: 27 marca 2017r.

Pliki:

raport bieżący 13/2017 (.pdf - 41,53 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.