FB

mobile

Raporty bieżące

111/2007: Podwyższenie kapitału w spółce PBG Dom Sp. z o.o.

2007-11-23

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 85/2007, opublikowanego w dniu 23.08.2007r., (dostępny na stornie internetowej Spółki pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1525) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 23 listopada 2007 roku powziął informację o wydaniu w dniu 16 listopada 2007r przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej - PBG Dom Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału objęło 3.572 udziały. Tym samym kapitał zakładowy wzrósł z 2.000.000 zł (wynikających z 20.000 udziałów), do 2.357.200 zł. Wartość nominalna udziału wynosi 100zł.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału udział PBG SA w głosach i w kapitale zakładowym PBG Dom Sp. z o.o. wynosi 84,85%.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 9) RMF z dnia 19 października 2005r

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,32 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.