FB

mobile

Raporty bieżące

100/2007: Powołanie Prokurenta

2007-10-01

Zarząd Spółki PBG SA informuje, że w dniu 1 października 2007 roku podjął uchwałę w sprawie powołania Prokurenta w osobie Pana Rafała Wilczyńskiego. Udzielona prokura ma charakter prokury samoistnej. Pan Rafał Wilczyński odpowiada za obszar związany z finansami Spółki PBG SA.
Pan Rafał Wilczyński ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz
Studium Podyplomowe Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i
Podyplomowe Studium Podatkowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:
01.03.1999 - 31.03.2000 - Gaztech Logistik sp. z o.o. - Specjalista ds. ekonomicznych
01.04.2000 - 31.12.2000 - Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. - Kierownik zespołu ds. analiz ekonomicznych
01.01.2001 - 31.07.2003 - KRI sp. z o.o. - Kierownik działu ekonomicznego
01.08.2003 - 30-09.2004 - KRI sp. z o.o. - Dyrektor ds. ekonomicznych
01.10.2004 - do chwili obecnej PBG S.A. - dyrektor ds. ekonomicznych
24.10.2004 - 31-08.2007 HYDROBUDOWA Włocławek S.A. - dyrektor ekonomiczny
01.09.2007 - do chwili obecnej HYDROBUDOWA Włocławek S.A. - zastępca dyrektora ekonomicznego

Pan Rafał Wilczyński zasiada w radach nadzorczych spółek KRI SA, PGS sp. z o.o., Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych SA.

Pan Rafał Wilczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,55 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.