FB

mobile

Raporty bieżące

10/2005: Terminarz raportów okresowych podawanych w roku 2005

2005-01-28Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2005:

- skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone, kwartalne sprawozdania finansowe:

IV kwartał 2004: 01.03.2005
I kwartał 2005: 15.05.2005
II kwartał 2005: 14.08.2005
III kwartał 2005: 14.11.2005

- skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone, półroczne sprawozdanie finansowe:

I półrocze 2005: 30.09.2005

- raport roczny emitenta za 2004:

30.06.2005

- skonsolidowany raport roczny za 2004:

31.08.2005

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. deklaruje zamiar stałego przekazywania w roku 2005 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdania finansowe.


Podstawa prawna:
par. 69 ust. 1 RO

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 68,68 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.