FB

mobile

Raporty bieżące

1/2022: Postanowienie sądu restrukturyzacyjnego wydane w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A. w restrukturyzacji

2022-01-21

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (dalej „Sąd”), na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2022 r. (sygn. akt XI GRs 2/20), postanowienia zgodnie z którym Sąd postanowił: „zatwierdzić spis wierzytelności, o którym obwieszczenie ukazało się 4.06.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 108/2020, poz. 25536, w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami, ze zmianami wynikającymi z postanowień wydanych w niniejszej sprawie oraz z prawomocnych postanowień wydanych w sprawach:

- postanowienie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie XI GRk 26/20;

- postanowienia z dnia 29 września 2020r. w sprawie XI GRk 14/20;

- postanowienia częściowego z dnia 17 września 2021r. w sprawie XI GRk 27/20”.

Pliki:

raport bieżący 1/2022 (.pdf - 60,56 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.