FB

mobile

Raporty bieżące

07/2010: Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2010 roku - aktualizacja

2010-02-17

Zarząd PBG S.A.  w nawiązaniu do raportu 5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/05-2010-terminarz-raportow-finansowych-publikowanych-w-2010-roku.html )informuje, że przyspieszeniu ulega termin publikacji raportu rocznego sprawozdania jednostkowego za rok 2009 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2009. Raporty zostaną  opublikowane w dniu 22 marca 2010 roku.
Tym samym, w oparciu o § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., spółka PBG nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r.
Zarząd podaje aktualny terminarz publikacji wyników finansowych w roku 2010:
- skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające skrócone jednostkowe, kwartalne sprawozdania finansowe:
I kwartał 2010: 17 maj 2010 r.;
III kwartał 2010: 15 listopad 2010 r.;
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r. a zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., spółka PBG nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r.
- skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe, półroczne sprawozdanie finansowe: 31 sierpień 2010 r.;
- roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2009: 22 marzec 2010 r.;
- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za 2009 rok : 22 marzec 2010 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust.2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,53 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.