FB

mobile

Raporty bieżące

69/2020: Zawarcie umowy w sprawie doradztwa finansowego i transakcyjnego

2020-12-22

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/pub/pl/uploaddocs/raport-biezacy-37-2020.3656912125.pdf, informującego o zamiarze sprzedaży 33,32% akcji spółki RAFAKO S.A. (aktualnie w restrukturyzacji; dalej „RAFAKO”) należących  bezpośrednio i pośrednio do Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Spółką, RAFAKO oraz międzynarodowym doradcą finansowym (dalej „Doradca”) umowy w przedmiocie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla spółki RAFAKO, w tym m.in. poprzez sprzedaż należącego pośrednio i bezpośrednio do Spółki 33,32% pakietu akcji spółki RAFAKO oraz uzyskanie dla RAFAKO finansowania (dalej „Umowa”).

Zgodnie z Umową Doradca będzie wspierał PBG oraz RAFAKO w przygotowaniu i przeprowadzeniu potencjalnej transakcji zbycia określonego wyżej pakietu akcji oraz pozyskania finansowania dla spółki RAFAKO, na uzgodnionych w ramach Umowy warunkach, nieodbiegających od powszechnie przyjętej praktyki rynkowej dla tego typu transakcji.

Pliki:

raport bieżący 69/2020 (.pdf - 48,49 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.