FB

mobile

Raporty bieżące

59/2020: Zmiany w Zarządzie Spółki.

2020-09-07

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o:

 1. Wygaśnięciu w dniu przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, to jest  w dniu 7 września 2020 roku kadencji  Wiceprezesa Zarządu PBG Pana Macieja Stańczuka oraz Członka Zarządu PBG  Pana Michała Maćkowiaka;
 2. podjęciu przez Radę Nadzorczą w dniu 7 września 2020 roku uchwały w przedmiocie powołania w skład Zarządu PBG Pana Macieja Stańczuka i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym w skład Zarządu PBG wchodzi Pan Maciej Stańczuk pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Życiorys Pana Macieja Stańczuka zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki  pod adresem http://www.pbg-sa.pl/spolka/wladze-firmy.html.

Pliki:

raport bieżący 59/2020 (.pdf - 48,60 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.