FB

mobile

Raporty bieżące

52/2020: Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji Obligacji serii G, H, I, G1, H1, I1 oraz G3, H3 i I3.

2020-07-24

 

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo) informuje, iż mając na uwadze podjętą w dniu 23 lipca 2020 r.:

 

1)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G;

2)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H;

3)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I;

4)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G1;

5)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H1;

6)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I1;

7)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G3;

8)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H3;

9)    Uchwałę nr 2 przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I3;

 

działając na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238 ze zm.) złożył Oświadczenie wyrażające zgodę na zmianę warunków WEO w sposób i w zakresie wskazanym w ww. uchwałach podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, H, I, G1, H1, I1 oraz G3, H3 i I3.

Pliki:

raport bieżący 52/2020 (.pdf - 48,79 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.