FB

mobile

Raporty bieżące

38/2020: Informacja o zmianie terminu publikacji raportów finansowych.

2020-06-03

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji następujących raportów finansowych:

 1. roczny raport jednostkowy PBG za rok 2019 opublikowany zostanie w dniu 29 czerwca 2020 roku (wcześniejszy termin publikacji wynikający z raportu bieżącego 29/2020 to 5 czerwca 2020r.);
 2. skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PBG za rok 2019 opublikowany zostanie w dniu 29 czerwca 2020 roku (wcześniejszy termin publikacji wynikający z raportu bieżącego 29/2020 to 5 czerwca 2020r.).

Pozostałe raporty finansowe, opublikowane zostaną w następujących terminach:

 1. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
  1. za I kwartał 2020 opublikowane zostanie w dniu 30 lipca 2020 roku;
  2. za III kwartał 2020 opublikowane zostanie w dniu 30 listopada 2020 roku;
 2. śródroczny skrócony raport finansowy PBG za I półrocze 2020 roku opublikowany zostanie w dniu 30 września 2020 roku;
 3. śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2020 roku opublikowany zostanie w dniu 30 września 2020 roku.

Pliki:

raport bieżący 38/2020 (.pdf - 48,26 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.