[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts
Raporty

2011-04-29

Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2011 roku otrzymał zawiadomienia o wzroście zaangażowania Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A. w akcje PBG S.A.

2011-04-12

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do wypłaty dywidendy za rok 2010

Raportem bieżącym numer 28/2011 Zarząd PBG S.A. poinformował o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wydanej w sprawie wypłaty dywidendy.

2011-04-08

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy z firmą OHL S.A.

 

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2011 roku zawarł List Intencyjny, którego Stroną jest firma Obrascon Huarte Lain S.A. List Intencyjny obowiązywać będzie w ciągu 12 miesięcy od zawarcia i jest wyrazem kontynuowania współpracy pomiędzy PBG S.A. a OHL S.A.

2011-04-08

Prognoza wyników finansowych Grupy PBG na rok 2011

Zarząd PBG SA prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2011: skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 2,3 mld PLN, skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 230 mln PLN oraz skonsolidowanego zysku netto, przypadającego na jednostkę dominującą, w wysokości około 200 mln PLN.

Kontrakty

2011-04-07

Hydrobudowa Polska i PBG wybudują halę sportowo-widowiskową w Toruniu

7 kwietnia br. Hydrobudowa Polska i PBG podpisały umowę na budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bema w Toruniu. Kontrakt o wartości 99 mln zł netto (121,8 mln zł brutto) zostanie zrealizowany do października 2012 roku.
 

Reports

2011-04-29

Notification of an increase in Pioneer Pekao Investment Management's holding of PBG shares

The Management Board of PBG SA on April 29th 2011 received a notification from Pioneer Pekao Investment Management SA of an increase in Clients of Pioneer's holding of PBG shares.
 

2011-04-12

Notification of an increase in Pioneer Pekao Investment Management's holding of PBG shares

The Management Board of PBG SA on April 29th 2011 received a notification from Pioneer Pekao Investment Management SA of an increase in Clients of Pioneer's holding of PBG shares.

2011-04-08

Execution of a Letter of Intent regarding cooperation with OHL S.A.

The Management Board of PBG S.A. reports that on April 7th 2011 a Letter of Intent was executed with Obrascon Huarte Lain S.A. The Letter of Intent will remain in force for 12 months from its execution, and is considered as the continuation of cooperation between PBG S.A. and OHL S.A.

2011-04-08

Forecast of the PBG Group's financial performance in 2011

According to the PBG S.A. Management Board's forecasts, the Group will achieve the following results in 2011: consolidated sales revenue of approx. PLN 2.3bn, consolidated operating profit of approx. PLN 230m and consolidated net profit attributable to owners of the Parent of approx. PLN 200m.
 

Contracts

2011-04-07

Hydrobudowa Polska and PBG will construct a sports hall in Toruń

On April 7th, 2011, Hydrobudowa Polska and PBG signed a contract for construction of sports hall with surrounding infrastructure at Bema Street in Toruń. Value of the contract is PLN 99 mn VAT exclusive (PLN 121,8 mn gross) and will be executed until October 2012.

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts