[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Informacja dotycząca zaproszenia do składania ofert w przetargu na "Budowę bloków energetycznych 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA"

Spółka PBG SA pragnie przekazać informację o otrzymaniu zaproszenia do złożenia oferty w największym przetargu energetycznym dotyczącym budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 30 czerwca 2011 roku. PBG SA uczestniczy w postępowaniu w ramach konsorcjum firm: TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. - ANSALDO CALDAIE S.p.A. - PBG SA.


 

News

Information concerning the invitation to submit an offer to the tender for "Construction of power units 5 and 6 for PGE Opole Power Plant SA"

PBG SA Company would like to inform about receiving an invitation to submit an offer to the largest power generation tender for the construction of power units in Opole Power Plant.

The deadline for submitting bids is set for June 30th, 2011. PBG SA participates in a proceeding in a consortium of companies: TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A - ANSALDO CALDAIE S.p.A. - PBG SA.

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News