[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Podpisanie umowy z siecią hoteli Hilton

Światowa sieć hoteli Hilton Worldwide ogłosiła zawarcie umowy franczyzowej z PBG Dom Sp. z o.o. na otwarcie hotelu marki Hampton by Hilton w Świnoujściu. Nowy hotel zacznie przyjmować gości zimą 2011 r. i odda do ich dyspozycji 104 pokoje.

Nowy hotel Hampton by Hilton, usytuowany w centrum miasta przy jednej z głównych ulic handlowych (ul. Wojska Polskiego), zapewniać będzie gościom wygodny dostęp do najważniejszych galerii i centrów handlowych. Równie prosty będzie dojazd do samego hotelu, gdyż znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Świnoujście Centrum oraz w pobliżu głównej drogi wiodącej do portowej części miasta, skąd wyruszają promy pasażerskie i towarowe do Danii i Szwecji.

- Hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu zostanie otwarty zimą 2011 roku, cieszymy się na samą myśl, że będziemy mogli zaoferować polskim klientom usługi światowej jakości, w ramach uznanej marki Hampton by Hilton – mówi Patrycja Leszczyńska, dyr. ds. nieruchomości komercyjnych PBG Dom.

Hampton by Hilton Świnoujście będzie oferował charakterystyczne dla marki usługi i udogodnienia: stylowe lobby, darmowy dostęp do Internetu, salę fitness oraz osobną salę do pracy. Goście mogą również spodziewać się wielofunkcyjnych pokoi zaopatrzonych w ekskluzywne łóżka linii Fresh and Clean. Hotel jest przeznaczony zarówno dla gości biznesowych, jak i turystów, którym oferuje najlepsze w swojej klasie usługi – jako dodatkowe udogodnienia wymienić wystarczy podawanie ciepłego śniadania, całodobowy bar z przekąskami, a także restaurację oferującą wybór dań obiadowych, w której goście mają okazję odprężyć się po spotkaniach biznesowych.

- Jako element grupy marek o światowej renomie Hampton by Hilton to idealny wybór dla biznesmenów i turystów, którym zależy zarówno na jakości, jak i cenie. Odpowiadając na tego typu zapotrzebowanie oferujemy klientom oraz przyszłym właścicielom hoteli markę, która gwarantuje 100 proc. satysfakcję – twierdzi Phil Cordell, szef globalnego zespołu ds. rozwoju marki Hampton.

Obecnie, sieć Hilton jest właścicielem 3 hoteli w Polsce (ekskluzywne Hilton Warszawa i Hilton Gdańsk oraz wysokiej klasy Hilton Garden Inn w Krakowie) oraz planuje otwarcie kolejnych 5 w przeciągu następnych 3 lat.

- Polska jest strategicznym rynkiem dla sieci Hilton jeśli chodzi o dalszy rozwój firmy. Widzimy tu wielki potencjał dla naszej zróżnicowanej oferty. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z otwarcia kolejnego hotelu w Polsce, tym razem w Świnoujściu. Biorąc pod uwagę zastane zasoby rozwojowe liczymy na podpisanie kolejnych umów franczyzowych na następne hotele jeszcze w 2011 roku – mówi  Patrick Fitzgibbon, Pierwszy Wiceprezes ds. Rozwoju w Europie i Afryce.

Biorąc pod uwagę zaplanowane przez firmę otwarcie ponad 90 nowych hoteli w całej Europie, Polska jawi się jako strategicznie istotny rynek w planach globalnego rozwoju firmy.

***

PBG Dom Sp. z o.o.

PBG Dom Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej PBG, na czele której stoi PBG S.A. – jedna z dwudziestu największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako część Grupy Kapitałowej, PBG Dom odpowiada za realizację projektów w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Spółka realizuje swoją działalność  na terenie dużych aglomeracji w Polsce, m.in w Gdańsku, gdzie kończy się budowa pierwszego etapu osiedla Dolina Potęgowska (kompleksu mieszkaniowego zlokalizowanego w dynamicznie rozwijającej się zachodniej dzielnicy Gdańska, nieopodal jeziora Jasień). W Poznaniu natomiast, w ubiegłym roku, oddano do użytku osiedle Złotowska51, a  obecnie trwa budowa osiedla Quadro House. Będzie to zamknięty kompleks ośmiu budynków wielorodzinnych zlokalizowany w dzielnicy Grunwald. PBG Dom jest także właścicielem biurowca najwyższej klasy A w Poznaniu  - Skalar Office Center, oddanym do użytku kilka miesięcy temu.

Więcej informacji:

www.pbgdom.com.pl,

www.pbg-sa.pl.

 

Hampton Hotels

Marka Hampton, w której skład wchodzą Hampton Inn, Hampton Inn & Suites, Hampton Inn by Hilton, Hampton Inn & Suites by Hilton oraz Hampton by Hilton, jest wielokrotnie nagradzanym liderem rynku hoteli średniego segmentu. Hampton jest jedną z marek lidera całego rynku hotelowego – sieci Hilton, i oferuje swoje usługi w prawie 1800 hotelach na całym świecie. Wszystkie hotele Hampton gwarantują swoim klientom miłą i ciepłą atmosferę, wspieraną przez najwyższej jakości usługi i 100 proc. gwarancję satysfakcji. Wysoki standard usług oraz wyposażenie pokoi w najnowsze technologie, wraz z obecnością na wielu światowych rynkach, uczyniły z marki Hampton lidera swojego segmentu oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się marek hotelowych.

Więcej informacji:

www.hampton.com/pressandmedia,

www.facebook.com/Hampton,

www.twitter.com/HamptonFYI.

 

Sieć Hilton

Sieć Hilton jest czołową na świecie firmą oferującą usługi hotelarskie, zarówno w segmencie luksusowych hoteli i kurortów wypoczynkowych, długoterminowych wynajmów ekskluzywnych apartamentów, jak i hoteli średniej klasy. Już od 92 lat sieć Hilton zapewnia swoim klientom, zarówno biznesowym, jak i prywatnym, najwyższej klasy usługi i zakwaterowanie za rozsądną cenę. Firma pragnie kontynuować swoją wieloletnią tradycję dostarczania wysokiej jakości usług swoim klientom, w ramach każdej ze swoich hotelowych marek. Na bazę hotelową marki Hilton składa się ogółem 3 600 hoteli i 600 tys. pokoi w 82 krajach. W skład marki Hilton wchodzą: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton oraz Hilton Hilton Grand Vacations. Stałym klientom firma oferuje program lojalnościowy Hilton HHonors®.

Więcej informacji:

www.hiltonworldwide.com

News

Conclusion of an agreement with Hilton Worldwide
 

Global hotels chain Hilton Worldwide announced conclusion of a franchise agreement with PBG Dom Sp. z .o.o. to open a Hampton by Hilton hotel brand in Świnoujście. Opening of the new hotel in Świnoujście is scheduled for the winter of 2011, with 104 rooms available for guests.
 
The new Hampton by Hilton hotel, located downtown at one of the main shopping streets (Polish Army Street), will provide guests with convenient access to major galleries and shopping malls. Access to the hotel will be easy as well, as it is in the immediate vicinity of the Swinoujscie Center railway station and near the main road leading to the port area of the city, from where ferries depart with passengers and goods to Denmark and Sweden.
 
- Hampton by Hilton in Swinoujscie will be opened in the winter of 2011, we are excited that we can offer Polish customers world-class service, under the recognized Hampton by Hilton brand - says Patrycja Leszczyńska, head of commeracial real estates in PBG Dom.
 
Hampton by Hilton Świnoujście will offer distinctive brand services and amenities: a stylish lobby, free Internet access, fitness room and a separate room to work. Guests can also expect a multi-purpose rooms, furnished in a luxurious bed line of Fresh and Clean. The hotel is designed for both business guests and tourists, which offers best services in its class  - extras include a warm breakfast, a 24h bar with snacks, a restaurant offering a choice of dinner dishes, where guests have the opportunity to unwind after a business meetings.
 
- As part of a group of world-renowned brands Hampton by Hilton is an ideal choice for businessmen and tourists who care about both quality and price. In response to these needs, we offer customers and prospective owners of hotels a brand, which guarantees 100 percent satisfaction - said Phil Cordell, head of global brand development team for Hampton.
 
Currently, the brand owns three Hilton hotels in Poland (Warsaw and the exclusive Hilton Gdańsk and high-end Hilton Garden Inn in Cracow) and plans to open another five over the next 3 years.
 
- Poland is a strategic market for Hilton for the further development of the company. Here we see great potential for our differentiated offering. We are very happy to open another hotel in Poland, this time in Swinoujscie. Given existing resources we hope to sign further agreements for the next franchise hotels even in 2011 - said Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President for Development in Europe and Africa.

Taking into account the planned opening by more than 90 new hotels across Europe, Poland is seen as strategically important market for the company's global expansion plans.
 
***

PBG Dom Sp. z o.o.

PBG Dom Sp. z o.o. belongs to the PBG Group, which is headed by PBG SA - one of the twenty largest Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange. As part of a Group, PBG Dom is responsible for project implementation in the field of residential and commercial real estate investments . The company carries out its activity in the largest cities in Poland, inter alia in Gdansk, where it ends up constructing the first stage of "Potęgowska Valley" project (residential complex located in the booming western district of Gdansk, close to Lake Jasień). In Poznan, by contrast, last year was opened "Złotowska 51" housing estate and currently there is being constructed a Quadro House housing estate. This will be a closed complex of eight buildings located in a multifamily district Grunwald. PBG Dom also owns a class A office building in Poznań - Skalar Office Center, opened a few months ago.

More information:

www.pbgdom.com.pl,

www.pbg-sa.pl.

 
Hampton Hotels

Hampton brand, which includes Hampton Inn, Hampton Inn & Suites, Hampton Inn by Hilton, Hampton Inn & Suites by Hilton and Hampton by Hilton is an award-winning market leader in mid-range hotels. Hampton is one of the brands of hotel market leader - Hilton, and offers its services in nearly 1,800 hotels worldwide. All Hampton hotels provide its customers with a friendly and warm atmosphere, backed by the highest quality of service and 100 percent satisfaction guarantee. The high standard of service and equipment rooms in the latest technology, along with the presence in many world markets, have made Hampton a leader of its brand segment and one of the fastest growing hotel brands.

More information:

www.hampton.com/pressandmedia,

www.facebook.com/Hampton,

www.twitter.com/HamptonFYI.

 

Hilton chain

Hilton chain is the world's leading company, offering hotel services, both in the luxury hotels and resorts, long-term rentals of exclusive apartments and mid-range hotels. Since 92 years the Hilton chain provides its customers, both business and private, superior service and accommodations for a reasonable price. The company wishes to continue its long tradition of providing high quality services to its customers, within each of its hotel brands. Hilton hotel base consists of a total of 3 600 hotels and 600 thousand. rooms in 82 countries. The Hilton brands include: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Hilton Vacations. The company offers a loyalty program Hilton HHonors ® to its regular customers.

More information:

www.hiltonworldwide.com.


 

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News