[PL] Idź do: Raporty [EN] Go to: Reports
Raporty

2010-12-29

Podpisanie przez PBG S.A. Umowy Uzupełniającej do Porozumienia dotyczącego sprzedaży akcji spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A.

Zarząd PBG S.A. poinformował o podpisaniu przez PBG S.A. Umowy Uzupełniającej do Porozumienia dotyczącego sprzedaży akcji spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz  APRIVIA S.A.
 

2010-12-22

Nabycie przez PBG S.A. pakietu kontrolnego akcji w spółce AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 roku doszło do zawarcia pozasesyjnych transakcji pakietowych na rynku NewConnect, w wyniku których PBG S.A., za łączną kwotę 22.744.640 PLN zł, nabyło 710.770 akcji zwykłych na okaziciela spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, od osób fizycznych - dotychczasowych akcjonariuszy spółki AQUA S.A.

Nabyte przez PBG S.A. akcje spółki AQUA S.A. stanowią 81,69% jej kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 710.770 głosów, co stanowi 81,69 % w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu AQUA S.A. Tym samym AQUA S.A. zostaje włączona do Grupy Kapitałowej PBG jako podmiot bezpośrednio zależny od PBG S.A.

Reports

2010-12-29

PBG S.A. Signs Complementary Agreement to Memorandum of Understanding for Sale of Equity Interests in HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and APRIVIA S.A.

The Management Board of PBG S.A. Signs Complementary Agreement to Memorandum of Understanding for Sale of Equity Interests in HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and APRIVIA S.A.
 

2010-12-22

Acquisition by PBG S.A. of a Controlling Interest in AQUA S.A. of Poznań

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on December 21st 2010 PBG S.A. executed off-session block transactions on the NewConnect market in which the Company acquired from natural persons (shareholders of AQUA S.A.) 710,770 ordinary bearer shares in AQUA S.A. of Poznań for a total of PLN 22,744,640.

AQUA S.A. shares acquired by PBG S.A. represent 81.69% of the company's share capital and confer the right to 710,770 votes, representing 81.69% of the total vote at the General Shareholders Meeting of AQUA S.A. Following the acquisition of the shares by the Company, AQUA S.A. became a member of the PBG Group as a direct subsidiary of PBG S.A.
 

[PL] Idź do: Raporty [EN] Go to: Reports