[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings
Raporty

2010-08-27

Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento SA

W dniu 20 sierpnia 2010 roku Banco Espirito Santo de Investimento S.A. zawarł ze spółkami z Grupy Kapitałowej PBG (PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, HYDROBUDOWA 9 SA, APRIVIA SA) umowę kredytową oraz umowę gwarancji zapewniającą terminowe i całkowite wypełnienie zobowiązań przez społki.

2010-08-27

Zawarcie aneksu do umowy z TUiR Allianz Polska SA

Aneksem do umowy wydłużony został do dnia 31 grudnia 2010 roku okres, w jakim TUiR Allianz Polska S.A. wydawać będzie spółkom z Grupy Kapitałowej PBG (PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, HYDROBUDOWA 9 SA i pozostająca poza Grupą INFRA SA) gwarancje kontraktowe. Jednocześnie podniesiona została wysokość limitu odnawialnego z kwoty 80 mln zł do kwoty 130 mln zł, a limit dla pojedynczej gwarancji zwiększony został z kwoty 20 mln zł do kwoty 30 mln zł.

2010-08-25

Zawiadomienie PPIM o wzroście zaangażowania w akcje PBG SA

Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) poinformował w imieniu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o wzroście ich zaangażowania do poziomu 10,02% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBG SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
 

2010-08-25

Wyniki za I półrocze 2010

Spółka PBG SA opublikowała wyniki za I półrocze 2010 roku.

2010-08-20

Pioneer Pekao Investment Management SA zwiększył zaangażowanie w akcje PBG SA

Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) poinformował o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 10,03% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBG SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

2010-08-13

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim SA

Zarząd PBG SA  informuje o zawarciu w dniu 06 sierpnia 2010 roku aneksu do umowy ramowej pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA a spółkami z Grupy Kapitałowej PBG (PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, AVATIA Sp. z o.o. oraz pozostająca poza Grupą INFRA SA) na limit kredytowy do kwoty 220 mln zł. Na mocy zawartego aneksu przedłużony został do dnia 13 października 2010 roku termin wykorzystania przyznanej linii kredytowej.

Rankingi

2010-08-05

II etap Konkursu Złota Strona Emitenta

Strony internetowe:
- PBG (www.pbg-sa.pl) w kategorii "Spółki Giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40"
- oraz HBP (www.hbp-sa.pl) w kategorii "Spółki giełdowe należące do indeksów sWIG 80"
zakwalifikowane zostały do II etapu w tegorocznej, czwartej już edycji Konkursu Złota Strona Emitenta 2010 organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Reports

2010-08-27

Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement with Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

On August 20th 2010, Banco Espirito Santo de Investimento S.A. and PBG Group companies (i.e. PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A., and APRIVIA S.A.) executed a credit facility agreement and a guarantee agreement to warrant the full and timely performance of the contractual obligations undertaken by the companies.

2010-08-27

Annex to Agreement with TUiR Allianz Polska S.A.

Under the annex, the period in which TUiR Allianz Polska S.A. is to issue contract-related guarantees and bonds to PBG Group companies (i.e. PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. and non-member INFRA S.A.) has been extended until December 31st 2010. Concurrently, the related revolving facility limit has been raised from PLN 80m to PLN 130m, with the limit for individual guarantees and bonds having been increased from PLN 20m to PLN 30m.

2010-08-25

Financial Performance in H1 2010

PBG S.A. has published its financial results for H1 2010.

2010-08-25

PPIM Increases Its Interest in PBG S.A.

Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) notified the Company on behalf of the investment funds established by Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. that, as regards equity instruments held in the portfolios managed by PPIM, the investment funds’ total shareholding in PBG S.A. has increased to 10.02% of the total vote at the General Shareholders Meeting.

2010-08-20

Pioneer Pekao Investment Management S.A. Increases Its Interest in PBG S.A.

Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) notified the Company that, as regards equity instruments held in the portfolios managed by PPIM, the total shareholding in PBG S.A. has increased to 10.03% of the total vote at the General Shareholders Meeting.

2010-08-13

Annex to Master Agreement with ING Bank Śląski S.A.

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on August 6th 2010 an annex was executed to the master agreement between ING Bank Śląski S.A. and other PBG Group companies (i.e. PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., AVATIA Sp. z o.o., and non-member INFRA S.A.) for a credit facility of up to PLN 220m. Under the annex, the availability period of the credit facility has been extended until October 13th 2010.

Rankings

2010-08-05

Second Round of the "Złota Strona Emitenta 2010" Competition

The websites of:
- PBG S.A. at www.pbg-sa.pl (category “WSE-listed companies included in the WIG20 and mWIG40 indices”), and
- HYDROBUDOWA POLSKA S.A. at www.hbp-sa.pl (category “WSE-listed companies included in the sWIG 80 index”)
have been short-listed to go through to the second round of the fourth edition of the Złota Strona Emitenta (Golden Website) competition organised by the Polish Association of Listed Companies (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).
 

[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings