[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendation : Rankings
Raporty

2009-11-27

Zbycie udziałów w spółce zależnej

Spółka PBG DOM sprzedała wszystkie udziały w CONCEPT DEVELOPMENT BSD 2.

2009-11-20

Złożenie przez PBG S.A. oświadczenia o objęciu akcji Energomontaż Południe S.A.

PBG SA złożyło oświadczenie o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Energomontaż Południe S.A. z siedzibą w Katowicach. Po podwyższeniu kapitału o nową emisję, PBG będzie właścicielem 25,1% akcji w Energomontaż Południe.
 

2009-11-18

PBG Dom nabyło kolejną Spółkę

PBG Dom powiększyło o kolejną spółkę swoją Grupę Kapitałową. PBG Dom Management I Sp. z o.o. realizować  będzie inwestycję deweloperską na terenie Poznania.

2009-11-09

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2009 r.

W trzecim kwartale 2009 roku spółka PBG wypracowała blisko 242 mln zł przychodów ze sprzedaży, osiągając zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 45,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to odpowiednio 42% wzrost przychodów oraz 54% wzrost zysku brutto. Ponadto, w trzecim kwartale PBG osiągnęło zysk operacyjny na poziomie blisko 41,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 29,6 mln zł. W porównaniu do trzeciego kwartału 2008 roku wyniki te stanowią odpowiednio aż 90% wzrost zysku operacyjnego oraz aż 78% wzrost zysku netto.

2009-11-06

Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych

Zarząd PBG SA złożył o oświadczenie o objęciu 17.743.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Energomontaż Południe S.A. 

2009-11-06

Zawiązanie spółki PBG Ukraina

PBG S.A. zawiązało spółkę prawa ukraińskiego PBG Ukraina Publiczna Spółka Akcyjna. Spółka PBG Ukraina będzie spółką wykonawczą.

2009-11-04

Nabycie udziałów przez spółkę zależną

Spółka PBG Dom nabyła 100% udziałów w spółce Villa Poznań z siedzibą w Poznaniu, która posiada nieruchomość przeznaczoną pod działalność deweloperską.

Kontrakty
Rekomendacje

2009-11-12

DI BRE o PBG

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w raporcie z dnia 12 listopada br. podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji PBG, obniżając jednocześnie jej cenę docelową z 224,40 zł do 212,00 zł.
 

Prasa

2009-06-15

PBG - "trzymaj" akcje

Analitycy czeskiego biura maklerskiego Wood & Co. w raporcie z 14 maja podwyższyli ceną docelową dla akcji grupy PBG z 198 zł do 218 zł, utrzymując rekomendację
„trzymaj" bez zmian. Podniesiona została również rekomendacja dla walorów Hydrobudowy Polskiej z „trzymaj" do „kupuj". Cena docelowa dla akcji spółki została podwyższona z 5,68 do 6,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek za akcją PBG płacono 205,10 zł, a walor Hydrobudowy wyceniano na 5,48 zł.

(źródło: Rzeczpospolita)
 

2009-05-26

Nowa tłocznia dla Gaz-Systemu

Spółka PBG wybuduje tłocznię gazu w Goleniowie koło Szczecina na zlecenie firmy Gaz-System, która odpowiada za główne gazociągi w kraju. Inwestycja o wartości ok. 67 mln zł powinna być gotowa pod koniec 2010 r. Dzięki tłoczni w Goleniowie spółka będzie mogła dostarczyć większe ilości gazu do północno-zachodniej Polski.

(źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex mówi nie, PBG realizuje plan B

Wielkopolski potentat chce pozyskać od inwestorów 200 mln zł. Część pieniędzy przeznaczy na zakup spółek budowlanych. Nie dojdzie do kapitałowego mariażu między PBG a Polimeksem--Mostostalem. Jak poinformował w piątek Jacek Krzyżaniak, członek rady nadzorczej i rzecznik PBG, wobec braku zainteresowania takim rozwiązaniem władz i akcjonariuszy Polimeksu wielkopolska grupa szuka innego sposobu wejścia na rynek usług budowlanych dla energetyki.

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

PBG proponuje trzy warianty emisji akcji

4 czerwca akcjonariusze PBG zdecydują, w jaki sposób spółka powinna szukać pieniędzy na kolejne przejęcia. Wczoraj grupa pochwaliła się rosnącą rentownością. Zgodnie z zapowiedziami „Parkietu", akcjonariusze PBG zajmą się wkrótce podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. W ten sposób wielkopolska grupa chce pozyskać pieniądze na kolejne przejęcia. Jak pisaliśmy, jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji zamiennych na akcje. W porządku obrad na WZA, zwołane na 4 czerwca, znalazł się właśnie punkt o ofercie publicznej papierów dłużnych i warunkowej emisji nawet 4 mln akcji (obecnie kapitał PBG dzieli się na 1343 mln walorów).

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

23 mln zł zysku PBG

Grupa PBG miała w I kw. 2009 r. 23,24 mln zł zysku netto na akcjonariuszy podmiotu dominującego (wzrost o 56,6 proc. wobec I kw. 2008 r.) przy 349,13 mln zł przychodów (wzrost o 10,23 proc. r/r). Zysk operacyjny zwiększył się z 29,96 mln zł do 34,8 mln zł r/r. Na wypracowany zysk netto wpływ miało rozliczenie odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane starty podatkowe w Hydrobudowie 9. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 17,3 proc. (1,5 proc. więcej niż w I kw. 2008 r.), operacyjna 10 proc. (więcej o 0,5 proc. r/r). Rentowność netto wyniosła 6,7 proc. (2-proc. wzrost). Wartość portfela zamówień grupy to 6,4 mld zł.

(źródło: Puls Biznesu)
 

2009-05-08

PBG - Kupuj akcje

Analitycy DM IDM w raporcie z 29 kwietnia obniżyli cenę, docelową dla walorów PBG z 279 zł do 2A2 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj". DM IDM prognozuje, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 2,73 mld zł wobec 2,09 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 196 mln zł wobec 158 mln zł. W tym samym raporcie podwyższona została cena docelowa dla akcji KGHM z 38,6 zł do 55 zł, przy niezmienionej rekomendacji „trzymaj". Analitycy IDM prognozują, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 9,89 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 1,7 mld zł wobec 2,9 mld zł. DM IDM utrzymał zalecenie „trzymaj" dla akcji TP, ale obniżył cenę docelową walorów spółki z 21,5 zł do 18,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek papier PBG kosztował 209 zł, KGHM 64,2 zł, a TP 17,35 zł. (źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-06

PBG - Plany akwizycjne

Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG, potwierdził na antenie TVN CNBC Biznes doniesienia „Parkietu", że spółka rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości ponad 200 mln zł. Uzyskane pieniądze miałyby zostać przeznaczone na przejęcia spółek wykonawczych i projektowych z segmentu budownictwa energetycznego. Wiceprezes wskazał też, że zarząd będzie dążył do tego, aby w najbliższych tygodniach wyjaśniło się ostatecznie, czy i jakie są szanse na ewentualne powiązanie kapitałowe grupy PBG z Polimeksem-Mostostalem. O tym pomyśle pisaliśmy w lutym jako pierwsi. (źródło: PARKIET)

2009-05-05

Hydrobudowa - Stadion Narodowy już w portfelu

Konsorcjum utworzone przez niemiecką grupę Alpine Bau oraz Hydrobudowę Polska i PBG (inwestora strategicznego Hydrobudowy) podpisało wczoraj umowę na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie o wartości 1,25 mld zł netto. Na giełdowe spółki przypada 50 proc. prac, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat (źródło: RZECZPOSPOLITA)
rankingi

2009-11-25

Jerzy Wiśniewski wśród finałowej piątki Asów Polskiego Biznesu

Prezes PBG SA, Jerzy Wiśniewski znalazł się w gronie pięciu przedsiębiorców zakwalifikowanych do półfinału konkursu Pulsu Biznesu na ASA POLSKIEGO BIZNESU. Obok Prezesa Wiśniewskiego w finale znaleźli się Leszek Czarnecki, Sylwester Cacek, Michał Sołowow oraz twórcy grupy Atlas. Zwycięzcę wyłoniono w dniu 25 listopada br., podczas uroczystej Gali Konfederacji Pracodawców Polskich w Teatrze Wielkim w Warszawie.  Został nim Leszek Czarnecki - jeden z najbogatszych Polaków, twórca Europejskiego Funduszu Leasingowego, zaangażowany od 5 lat w rozbudowę holdingu Genin.

2009-11-24

PBG Dobrą Firmą 2009

Już po raz czwarty PBG SA zyskało miano „Dobrej Firmy”, czyli jednego z najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Godnym podkreślenia jest to, że PBG SA niezmiennie utrzymuje się w gronie najlepszych, w tym roku 19 liderów, którym zostały przyznane nagrody.
 

Reports

2009-11-27

Selling off shares in subsidiary

PBG DOM has sold off all shares in CONCEPT DEVELOPMENT BSD 2 company.

2009-11-20

Statement of PBG S.A. on the acquisition of shares in Energomontaż Południe S.A.

PBG SA submitted a statement on the acquisition of ordinary series E bearer shares in Energomontaż Południe S.A. with its registered office in Katowice. Following the increase of share capital with the new issue of shares, PBG will hold 25.1% shares in Energomontaż Południe.

2009-11-18

PBG purchased the next company

PBG Dom extended its capital group by the next company. PBG Dom Management will be accomplish property investment on the area of Poznan.

2009-11-09

Q3 FY 09 interim report published

In Q3 FY 09 PBG company generated almost PLN 242 m in sales revenues and PLN 45.3 m in gross profit. In comparison to the analogic period in the previous year, the values are higher by 42% and 54%, respectively. Moreover, in Q3 PBG generated PLN 41.5m in operating profit and PLN 29.6m in net profit. In comparison to Q3 FY08, the results account for a 90%-rise and a 78%-rise, respectively.
 

2009-11-06

PBG Ukraina company established

PBG S.A. established a Ukrainian law company, PBG Ukraina public limited company. PBG Ukraina will be a contractor company.

2009-11-06

Declaration of subscription warrants offer acceptance

The Management Board of PBG SA declared to take up 17,743,002 Series A registered subscription warrants issued by Energomontaż Południe S.A.

2009-11-04

PBG Dom subsidiary acquires shares

PBG Dom subsidiary acquired 100% of shares in Villa Poznań company, having its registered office in Poznań, which holds a property earmarked for development activity.

Contracts
Recommendation

2009-11-12

DI BRE about PBG

Analysts from the BRE Bank Investment Brokerage House in a report from 12th of November, 2009, have maintained their “HOLD” recommendation for shares of PBG, decreasing at the same time its target price from PLN 224,40 to PLN 212,00.

Press

2009-05-26

New compressor station for Gaz-System.

PBG will build a compressor station in Goleniowo, near Szczecin, ordered by Gaz-System company which is responsible for main gas pipes in Poland. A PLN 67 million worth investment is to be delivered by the end of 2010. Thanks to the compressor station in Goleniowo the company will be able to provide a bigger amount of gas to north-western Poland.
 
(source: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex says "no", PBG implements plan B

 

The Wielkopolska based giant wants to obtain PLN 200 m from investors. Part of the sum will be earmarked for the acquisition of construction companies.
 
The capital links of PBG and Polimeks-Mostostal will not be established. As Jacek Krzyżaniak, PBG spokesperson and Supervisory Board member, informed on Friday, as Polimeks management and shareholders showed no interest in such a solution, the Wielkopolska based group is seeking another way of entering the energy construction services market.

 

(source: Parkiet)

2009-05-12

PBG's PLN 23 m profit

PLN 23.24 m was the value of shareholders net profit, which PBG group posted in Q1 FY09 (increase of 56.6 percent against Q1 FY08), with PLN 349.13 m revenues (10.23 percent gain y-o-y). Operating profit went up from PLN 29.96 m to PLN 34.8 m y-o-y. Generated net profit was influenced by the settlement of deferred income tax on unrealized tax losses by Hydrobudowa 9. Gross sales margin stood at 17.3 percent (1.5 percent increase against Q1 FY08), operating margin was 10 percent (up by 0.5 percent y-o-y). Net margin reached 6.7 percent (a 2 percent growth). PLN 6.4 billion was the value of the group portfolio of orders. 

2009-05-12

PBG proposes three share issue options

On 4 June PBG shareholders will decide on how the company should seek resources for subsequent take-overs. Yesterday the group boasted its growing margin

In accordance with information provided by “Parkiet”, PBG shareholders will soon decide on increasing the company share capital. By doing so, the Wielkopolska based company wants to obtain money for subsequent take-overs. As we have already written, one of the options being considered is the issue of convertible bonds. The agenda of GMS scheduled on 4 June includes just the point about the public offering of debentures and contingent issue of as many as 4 million shares (at present PBG capital is split into 1,343 million shares).

(source: Parkiet)

2009-05-08

"Buy" recommendation

In their 29 April report DM IDM analysts downgraded a target price for PBG shares from PLN 279 to PLN 242, maintaining the “buy” recommendation. DM IDM forecasts that in 2009 the group sales will come at PLN 2.73 billion compared to PLN 2.09 billion in the previous year. Net profit will total PLN 196 m against PLN 158 m earlier. In the same report the target price for KGHM shares was upgraded from PLN 38.6 to PLN 55, maintaining the “hold” recommendation. IDM analysts predict that the 2009 group sales will reach PLN 9.89 billion compared to PLN 11.3 billion in the previous year. Net profit will stand at PLN 1.7 billion against PLN 2.9 billion earlier. DM IDM upheld the “hold” recommendation for TP shares, lowering the target price of company shares from PLN 21.5 to PLN 18.3. On Thursday closing a PBG share was worth PLN 209, KGHM – PLN 64.2, and TP was valued PLN 17.35.
 

2009-05-06

PBG - acquisition plans

Przemysław Szkudlarczyk, PBG’s Vice-President, confirmed in "TVN CNBC Biznes" channel information published in "Parkiet” that the company is considering the issue of convertible bonds converted into shares worth over PLN 200 m. The money obtained would be earmarked for take-overs of construction and designing companies from the energy construction sector. The vice-president also pointed out that the Board will take steps to finally clarify whether there is a chance to establish capital links between PBG group and Polimeks-Mostostal. In February we were the first to write about this idea.
 
(source: Parkiet)

 

2009-05-05

Hydrobudowa - The National Stadium already in the portfolio

Yesterday a consortium established by German Alpine Bau group and Hydrobudowa Polska and PBG (Hydrobudowa’s strategic investor) signed a contract for the construction of the National Stadium in Warsaw totalling net PLN 1.25 bn. The stock listed companies will perform 50 percent of contracted works, which are set to be delivered within two years.

(source: Parkiet)

rankings

2009-11-25

Jerzy Wiśniewski among final five of Polish Business Aces

President of PBG SA, Jerzy Wiśniewski, has been placed in the group of five entrepreneurs qualified to the semi-final of the contest run by Puls Biznesu for a Polish Business Ace. Next to President Wiśniewski there have been such persons like Leszek Czarnecki, Sylwester Cacek, Michal Sołowow and founders of Atlas Group. The winner was announced on 25th of November, 2009, during the Gala of Polish Employers Confederation in the Opera in Warsaw. The winner was Leszek Czarnecki – one of the wealthiest Polish, founder of European Leasing Fund, engaged from five years in extension of Getin holding.

2009-11-24

PBG - "Good Company 2009"

For the fourth time, PBG SA to gained the name "Good Company" one of the most effectives corporations in Poland. It is worth emphasize, that PBG SA invariably maintain among one of the best companies, 19 leaders this year, which granted a prizes.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendation : Rankings