[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings
Raporty

2009-09-30

Rezygnacja członka Zarządu

Pan Tomasz Latawiec, członek Zarządu PBG S.A., w dniu 30 września 2009 roku złożył rezygnację z pełnienia dotychczasowego stanowiska.

2009-09-22

Podpisanie Warunkowej Umowy Inwestycyjnej z Energomontaż Południe S.A.

W pierwszym kwartale 2010 roku PBG S.A. może stać się właścicielem 25% spółki Energomontaż-Południe S.A. Warunkowa Umowa Inwestycyjna pomiędzy Spółkami zawarta została 21 września br.

2009-09-16

Zawarcie aneksu do umowy z TU Allianz Polska S.A.

Na mocy aneksu do umowy zawartego w dniu 31 lipca br. TU Allianz Polska S.A. wydłużyło okres wydawania gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego przyznanego Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG.
 

2009-09-14

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim SA

Aneksem do umowy przedłużony został termin wykorzystania linii kredytowej przyznany spółkom z Grupy Kapitałowej PBG przez ING Bank Śląski SA.

2009-09-10

Emisja obligacji/udzielenie poręczeń

Spółka PBG SA umorzyła 750 obligacji serii B i wyemitowała obligacje serii C o łącznej wartości 375.000.000 zł, zwiększając tym samym ilość obligacji PBG dostępnych na rynku do 5.000. Datę wykupu obligacji serii C ustalono na dzień 10 września 2012 roku. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój w sektorze gazu, infrastruktury i energetyki. Pozyskane fundusze pozwolą Spółce częściowo zwolnić dostępne linie kredytowo-gwarancyjne oraz zwiększyć kwoty dostępnych limitów gwarancji kontraktowych. W związku z emisją spółki zależne INFRA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz Hydrobudowa 9 S.A. wszystkim posiadaczom obligacji serii C udzieliły poręczeń do kwoty 450.000.000 zł na okres do 10 marca 2013 roku natomiast poręczenia do obligacji serii B zostały zmniejszone do 150.000.000 zł.

2009-09-01

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

Na mocy aneksu do umowy z dnia 21 sierpnia 2009 r. Raiffeisen Bank Polska SA zwiększył limit wierzytelności przysługujący Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG z kwoty 125.000.000 zł do kwoty 145.000.000 zł. Ponadto do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA przystąpiła kolejna Spółka z Grupy – HYDROBUDOWA POLSKA SA.

Kontrakty
Rekomendacje

2009-08-19

Millenium DM o PBG

Analitycy Millennium DM w raporcie z dnia 19 sierpnia br. podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji PBG i podnieśli jednocześnie jej cenę docelową zł z 187 zł do 201,9 zł. W dniu wydania raportu kurs akcji PBG wyniósł 224 zł.
 

"Przy pomocy metody DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) szacujemy wartość waloru spółki na poziomie 235,8 zł. PBG dzięki dobremu portfelowi zamówień i związanymi z nim oczekiwaniami co do przyszłych wyników finansowych notowany jest ze znaczną premią w stosunku do pozostałych spółek budowlanych, stąd wycena porównawcza w wysokości 168 zł. Końcowa wycena ustala wartość akcji PBG na poziomie 201,9 zł. Tym samym pozostawiamy nasze neutralne nastawienie do spółki" – napisano w raporcie.

2009-08-14

Trzymaj PBG

Analitycy DI BRE Banku w raporcie z dnia 14 sierpnia 2009 r. podwyższyli rekomendację dla akcji PBG z „redukuj” do „trzymaj”, ustalając jednocześnie jej cenę docelową na poziomie 224,4 zł. W dniu wydania rekomendacji za akcję PBG płacono 235 zł.
 

2009-08-04

Kupuj akcje PBG

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK w raporcie z dnia 4 sierpnia br. wydali rekomendację „kupuj” dla akcji PBG, ustalając jednocześnie jej cenę docelową na poziomie 300 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 220,5 zł.

„Przez ostatni miesiąc kurs akcji PBG spadł o 1 proc., podczas gdy indeks WIG20 wzrósł o 18 proc. Tak duża różnica wydaje się nieuzasadniona i może wynikać z ogłoszenia nieoczekiwanej sprzedaży 260 tys. akcji przez prezesa. Uważamy, że te akcje zostaną łatwo sprzedane po cenie z ostatniej oferty - 220 zł i wzrostowy trend kursu zostanie przywrócony” – czytamy w raporcie.


 

Prasa

2009-06-15

PBG - "trzymaj" akcje

Analitycy czeskiego biura maklerskiego Wood & Co. w raporcie z 14 maja podwyższyli ceną docelową dla akcji grupy PBG z 198 zł do 218 zł, utrzymując rekomendację
„trzymaj" bez zmian. Podniesiona została również rekomendacja dla walorów Hydrobudowy Polskiej z „trzymaj" do „kupuj". Cena docelowa dla akcji spółki została podwyższona z 5,68 do 6,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek za akcją PBG płacono 205,10 zł, a walor Hydrobudowy wyceniano na 5,48 zł.

(źródło: Rzeczpospolita)
 

2009-05-26

Nowa tłocznia dla Gaz-Systemu

Spółka PBG wybuduje tłocznię gazu w Goleniowie koło Szczecina na zlecenie firmy Gaz-System, która odpowiada za główne gazociągi w kraju. Inwestycja o wartości ok. 67 mln zł powinna być gotowa pod koniec 2010 r. Dzięki tłoczni w Goleniowie spółka będzie mogła dostarczyć większe ilości gazu do północno-zachodniej Polski.

(źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex mówi nie, PBG realizuje plan B

Wielkopolski potentat chce pozyskać od inwestorów 200 mln zł. Część pieniędzy przeznaczy na zakup spółek budowlanych. Nie dojdzie do kapitałowego mariażu między PBG a Polimeksem--Mostostalem. Jak poinformował w piątek Jacek Krzyżaniak, członek rady nadzorczej i rzecznik PBG, wobec braku zainteresowania takim rozwiązaniem władz i akcjonariuszy Polimeksu wielkopolska grupa szuka innego sposobu wejścia na rynek usług budowlanych dla energetyki.

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

PBG proponuje trzy warianty emisji akcji

4 czerwca akcjonariusze PBG zdecydują, w jaki sposób spółka powinna szukać pieniędzy na kolejne przejęcia. Wczoraj grupa pochwaliła się rosnącą rentownością. Zgodnie z zapowiedziami „Parkietu", akcjonariusze PBG zajmą się wkrótce podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. W ten sposób wielkopolska grupa chce pozyskać pieniądze na kolejne przejęcia. Jak pisaliśmy, jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji zamiennych na akcje. W porządku obrad na WZA, zwołane na 4 czerwca, znalazł się właśnie punkt o ofercie publicznej papierów dłużnych i warunkowej emisji nawet 4 mln akcji (obecnie kapitał PBG dzieli się na 1343 mln walorów).

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

23 mln zł zysku PBG

Grupa PBG miała w I kw. 2009 r. 23,24 mln zł zysku netto na akcjonariuszy podmiotu dominującego (wzrost o 56,6 proc. wobec I kw. 2008 r.) przy 349,13 mln zł przychodów (wzrost o 10,23 proc. r/r). Zysk operacyjny zwiększył się z 29,96 mln zł do 34,8 mln zł r/r. Na wypracowany zysk netto wpływ miało rozliczenie odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane starty podatkowe w Hydrobudowie 9. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 17,3 proc. (1,5 proc. więcej niż w I kw. 2008 r.), operacyjna 10 proc. (więcej o 0,5 proc. r/r). Rentowność netto wyniosła 6,7 proc. (2-proc. wzrost). Wartość portfela zamówień grupy to 6,4 mld zł.

(źródło: Puls Biznesu)
 

2009-05-08

PBG - Kupuj akcje

Analitycy DM IDM w raporcie z 29 kwietnia obniżyli cenę, docelową dla walorów PBG z 279 zł do 2A2 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj". DM IDM prognozuje, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 2,73 mld zł wobec 2,09 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 196 mln zł wobec 158 mln zł. W tym samym raporcie podwyższona została cena docelowa dla akcji KGHM z 38,6 zł do 55 zł, przy niezmienionej rekomendacji „trzymaj". Analitycy IDM prognozują, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 9,89 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 1,7 mld zł wobec 2,9 mld zł. DM IDM utrzymał zalecenie „trzymaj" dla akcji TP, ale obniżył cenę docelową walorów spółki z 21,5 zł do 18,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek papier PBG kosztował 209 zł, KGHM 64,2 zł, a TP 17,35 zł. (źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-06

PBG - Plany akwizycjne

Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG, potwierdził na antenie TVN CNBC Biznes doniesienia „Parkietu", że spółka rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości ponad 200 mln zł. Uzyskane pieniądze miałyby zostać przeznaczone na przejęcia spółek wykonawczych i projektowych z segmentu budownictwa energetycznego. Wiceprezes wskazał też, że zarząd będzie dążył do tego, aby w najbliższych tygodniach wyjaśniło się ostatecznie, czy i jakie są szanse na ewentualne powiązanie kapitałowe grupy PBG z Polimeksem-Mostostalem. O tym pomyśle pisaliśmy w lutym jako pierwsi. (źródło: PARKIET)

2009-05-05

Hydrobudowa - Stadion Narodowy już w portfelu

Konsorcjum utworzone przez niemiecką grupę Alpine Bau oraz Hydrobudowę Polska i PBG (inwestora strategicznego Hydrobudowy) podpisało wczoraj umowę na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie o wartości 1,25 mld zł netto. Na giełdowe spółki przypada 50 proc. prac, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat (źródło: RZECZPOSPOLITA)
rankingi

2009-09-16

PBG na liście "Book of Lists"

W bieżącym (14-20.09.2009) wydaniu anglojęzycznego magazynu „Warsaw Business Journal” opublikowana została Lista największych wykonawców budowlanych działających na polskim rynku.  Wśród nich spółka PBG, z przychodami równymi 2 091 mln zł, uplasowała się na 5 miejscu. Tuż za nią - o jedno oczko dalej - znalazła się Hydrobudowa Polska, która w 2008 r. odnotowała sprzedaż na poziomie 1 267 mln zł. Głównym kryterium rankingu były przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2008 r. Opublikowana właśnie Lista jest jedną z 60 części składowych szerokiego opracowania „The Book of Lists”. Prezentuje ono ponad 2 tys. firm z różnych sektorów biznesu w Polsce – m.in.: finansowego, usługowego, konsultingowego, reklamowego, telekomunikacyjnego, informatycznego, hotelarstwa, rynku nieruchomości etc. Firmy pogrupowane są w katalogach branżowych według ściśle określonych kryteriów, m.in. (przychodów, zatrudnienia, liczby klientów, informacji nt. realizacji czy zdobytych certyfikatów).

2009-09-11

III etap ZSE 2009

Strona internetowa PBG została zakwalifikowana do III etapu konkursu na Złotą Stronę Emitenta 2009, a tym samym znalazła się w gronie 12 najlepszych stron internetowych spółek giełdowych.

Reports

2009-09-30

Resignation of the Member of the Management Board

Mr Tomasz Latawiec, Member of the PBG SA Management Board, has resigned from his position on 30th of September, 2009.

2009-09-22

Signing a Conditional Investment Agreement with Energomontaż Południe SA

In the 1st quarter 2010 PBG SA may become the owner of 25% stocks of Energomontaż Południe SA company. Conditional Investment Agreement between these companies has been concluded on 21st of September 2009.

2009-09-16

Conclusion of an annex to the agreement with TU Allianz Polska SA

By virtue of an annex to agreement concluded on 31st July 2009 TU Allianz Polska SA has prolonged the period of granting contracts guarantees in the frameworks of renewable limit granted to the Companies from the PBG Capital Group.

2009-09-14

Conclusion of an annex to the framework agreement with ING Bank Śląski SA

By an annex to the agreement there has been prolonged period of using credit line granted to the companies from the PBG Capital Group by ING Bank Śląski.

2009-09-10

Issue of bonds/granting gurantees

PBG company has written off 750 B series bonds and had issued C series bonds of the total amount PLN 375.000.000, increasing in the same time number of PBG's bonds available on the market to 5.000. Date of C series bond redemption is set on 10th of September 2012. Purpose of the issue of bonds is to gain resources for development in the area of natural gas, infrastructure and power generation. Gained funds will enable the Company to partially release available credit and guarantee lines and to increase amounts of available credit and guarantee lines. In relation to the issue of bonds subsidiaries INFRA SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA and HYDROBUOWA 9 SA have granted to all holders of C series bonds guarnatees to the amount of PLN 450.000.000 for the period until 10th of March 2013 however gurantees for B series bonds have been decreased to the amount of PLN 150.000.000.

2009-09-01

Conclusion of an annex to the agreement for the liability limit

In accordance with the annex to the agreement from 21st of August 2009, Raiffeisen Bank Poland SA has increased limit of liability assigned to Companies from PBG Capital Group from the amount of PLN 125.000.000 to the amount of PLN 145.000.000. Moreover, another company form the Group - Hydrobudowa Polska SA, has become a party in the agreement.

Contracts
Recommendation

2009-08-19

Millennium DM about PBG

Analysts from Millennium DM in their report from August 19, 2009, have kept “neutral” recommendation for PBG shares and in the same time had increased target price from PLN 187 to PLN 201,9. At the day of submitting recommendation the price of PBG shares was at the level of PLN 224.
“With help of DCF method (discounted cash flows) we estimate the value of the stock at the level of PLN 235,8. PBG, thanks to the good backlog of orders and expectations connected with it concerning future financial results, is quoted with significant bonus when compared to other construction companies and that is why comparative evaluation is at the level of PLN 168. Final evaluation of the PBG shares is at the level of PLN 201,9. That is why we keep our neutral attitude to the company” – was written in the report.

2009-08-14

Hold PBG

Analysts from DI BRE Bank in their report from August 14, 2009, increased recommendation for PBG shares from "reduce" to "hold" with target price at the level of PLN 224,4. In the day of giving recommendation PBG shares were valued at the level of PLN 235.

2009-08-04

BUY PBG sahres

Analysts from DM BZ WBK in their report from August 4, 2009, gave "buy" recommendation for PBG shares, with target price at the level of PLN 300. Recommendation was made when the price of stock was PLN 220,5.

Press

2009-05-26

New compressor station for Gaz-System.

PBG will build a compressor station in Goleniowo, near Szczecin, ordered by Gaz-System company which is responsible for main gas pipes in Poland. A PLN 67 million worth investment is to be delivered by the end of 2010. Thanks to the compressor station in Goleniowo the company will be able to provide a bigger amount of gas to north-western Poland.
 
(source: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex says "no", PBG implements plan B

 

The Wielkopolska based giant wants to obtain PLN 200 m from investors. Part of the sum will be earmarked for the acquisition of construction companies.
 
The capital links of PBG and Polimeks-Mostostal will not be established. As Jacek Krzyżaniak, PBG spokesperson and Supervisory Board member, informed on Friday, as Polimeks management and shareholders showed no interest in such a solution, the Wielkopolska based group is seeking another way of entering the energy construction services market.

 

(source: Parkiet)

2009-05-12

PBG's PLN 23 m profit

PLN 23.24 m was the value of shareholders net profit, which PBG group posted in Q1 FY09 (increase of 56.6 percent against Q1 FY08), with PLN 349.13 m revenues (10.23 percent gain y-o-y). Operating profit went up from PLN 29.96 m to PLN 34.8 m y-o-y. Generated net profit was influenced by the settlement of deferred income tax on unrealized tax losses by Hydrobudowa 9. Gross sales margin stood at 17.3 percent (1.5 percent increase against Q1 FY08), operating margin was 10 percent (up by 0.5 percent y-o-y). Net margin reached 6.7 percent (a 2 percent growth). PLN 6.4 billion was the value of the group portfolio of orders. 

2009-05-12

PBG proposes three share issue options

On 4 June PBG shareholders will decide on how the company should seek resources for subsequent take-overs. Yesterday the group boasted its growing margin

In accordance with information provided by “Parkiet”, PBG shareholders will soon decide on increasing the company share capital. By doing so, the Wielkopolska based company wants to obtain money for subsequent take-overs. As we have already written, one of the options being considered is the issue of convertible bonds. The agenda of GMS scheduled on 4 June includes just the point about the public offering of debentures and contingent issue of as many as 4 million shares (at present PBG capital is split into 1,343 million shares).

(source: Parkiet)

2009-05-08

"Buy" recommendation

In their 29 April report DM IDM analysts downgraded a target price for PBG shares from PLN 279 to PLN 242, maintaining the “buy” recommendation. DM IDM forecasts that in 2009 the group sales will come at PLN 2.73 billion compared to PLN 2.09 billion in the previous year. Net profit will total PLN 196 m against PLN 158 m earlier. In the same report the target price for KGHM shares was upgraded from PLN 38.6 to PLN 55, maintaining the “hold” recommendation. IDM analysts predict that the 2009 group sales will reach PLN 9.89 billion compared to PLN 11.3 billion in the previous year. Net profit will stand at PLN 1.7 billion against PLN 2.9 billion earlier. DM IDM upheld the “hold” recommendation for TP shares, lowering the target price of company shares from PLN 21.5 to PLN 18.3. On Thursday closing a PBG share was worth PLN 209, KGHM – PLN 64.2, and TP was valued PLN 17.35.
 

2009-05-06

PBG - acquisition plans

Przemysław Szkudlarczyk, PBG’s Vice-President, confirmed in "TVN CNBC Biznes" channel information published in "Parkiet” that the company is considering the issue of convertible bonds converted into shares worth over PLN 200 m. The money obtained would be earmarked for take-overs of construction and designing companies from the energy construction sector. The vice-president also pointed out that the Board will take steps to finally clarify whether there is a chance to establish capital links between PBG group and Polimeks-Mostostal. In February we were the first to write about this idea.
 
(source: Parkiet)

 

2009-05-05

Hydrobudowa - The National Stadium already in the portfolio

Yesterday a consortium established by German Alpine Bau group and Hydrobudowa Polska and PBG (Hydrobudowa’s strategic investor) signed a contract for the construction of the National Stadium in Warsaw totalling net PLN 1.25 bn. The stock listed companies will perform 50 percent of contracted works, which are set to be delivered within two years.

(source: Parkiet)

rankings

2009-09-16

PBG on the list "Book of Lists"

In current (14-20.09.2009) publication of English magazine "Warsaw Business Journal" there has been published the List of the biggest construction contractors operating on the Polish market. There is PBG company among them, with revenues at the level of PLN 2 091 mln, ranked on the 5th place. Behind it - one position further - there has been listed Hydrobudowa Polska which had PLN 1 267 mln in revenues in year 2008. Main criteria of the ranking was revenues in year 2008. Published List is one of the 60 parts of the wide publication "The Book of Lists". It presents 2 thousand companies from different business sectors in Poland: - inter alia: finances, services, consulting, advertising, telecommunications, IT, hotels, real estate etc. Companies are classified in branch catalogues according to strictly specified criteria, inter alia: (revenues, employment, number of clients, information on realizations or gained certificates).

2009-09-11

3rd stage of the "Gold Issuer's Website 2009" contest

Website of the PBG SA has been qualified for the 3rd and final stage of the "Gold Issuer's Webiste 2009" contest which means it is among 12 best websites of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rankingi [EN] Go to: Reports : Rankings