FB

mobile

Wydarzenia

Zmiany w Zarządzie RAFAKO SA

2014-09-08

Racibórz, 08.09.2014 r.

 

ZMIANY W ZARZĄDZIE RAFAKO S.A.

 

W dniu 8 września 2014 r., Rada Nadzorcza RAFAKO SA, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Agnieszkę Wasilewską-Semail, ze skutkiem od 9 września 2014 r.  

Zmiany w zarządzie RAFAKO SA są zgodne ze strategią Spółki, która oprócz kontynuacji realizowanych obecnie projektów w sektorze energetyki, chce skupić swoje działania na stworzeniu nowoczesnych struktur organizacyjnych i finansowych celem realizacji strategii stabilnego wzrostu.

Potwierdzeniem doświadczenia i jakości realizacyjnej, które charakteryzują  Spółkę RAFAKO, są kolejne projekty zdobywane w drodze przetargów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Reorganizacja finansowania Spółki, pozwalająca na skonsumowanie tego potencjału w kolejnych projektach, będzie jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Spółką w najbliższym czasie– powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO Grupa PBG. Na obecnym etapie rozwoju, Spółka planuje wzmocnić dialog z akcjonariuszami oraz instytucjami finansowymi, który będzie oparty o przewidywalność wyników i działań biznesowych.

Nowa Prezes Zarządu wnosi do spółki swoje długoletnie doświadczenie w krajowym jak i zagranicznym sektorze bankowym, w tym w szczególności w zakresie bankowości korporacyjnej i strukturyzacji finansowania dla największych projektów w obszarze energetyki – powiedział Jerzy Wiśniewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO SA. Połączenie kapitału ludzkiego i doświadczenia realizacyjnego RAFAKO SA ze świeżo nabytymi kompetencjami w obszarze finansów, stworzą nowe podstawy realizacji przyjętej przez Spółkę strategii wzrostu.  

Agnieszka Wasilewska-Semail, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego i gospodarczego na Wydziale Prawa Katolieke Universiteit Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of Laws (L.LM).Pracę w sektorze finansowym rozpoczęła w 1996 roku w Belgii w Bank Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium), jako Area Manager w Departamencie International Banking. W kolejnych latach zajmowała kierownicze stanowiska w obszarach bankowości korporacyjnej, transakcyjnej, instytucji finansowych oraz operacji w Bank Brussels Lambert, Kredyt Banku, ING Banku Śląskim i Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup). W tym czasie pełniła także funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. W 2007 roku rozpoczęła pracę w PKO Banku Polskim najpierw jako Dyrektor Pionu Bankowości Transakcyjnej oraz kolejno Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej i Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi. W latach 2007-2014 pełniła także funkcje członka rad nadzorczych spółek PKO Faktoring SA, PKO Leasing SA, eService Sp. z o.o..

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaangażowana była m.in. w restrukturyzację grupy Polimex-Mostostal SA oraz strukturyzację finansowania i realizacji największych projektów w branży energetycznej (Kozienice, Opole, Jaworzno).

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.