FB

mobile

Wydarzenia

Zmiana w składzie indeksów na GPW

2012-06-20

Zgodnie z uchwałą nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16 stycznia 2007 r. z późn. zm. po sesji 18 czerwca 2012 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów mWIG40, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo polegająca na wykreśleniu akcji spółki PBG (ISIN PLPBG0000029) z list uczestników wyżej wymienionych indeksów.

Jednocześnie na podstawie uchwały nr 651/2009 Zarządu GPW z dnia 18 listopada 2009 r. z późn. zm. spółka PBG w tym samym terminie została wykreślona z listy uczestników indeksu RESPECTIndex.

"Operacja wykreślenia akcji spółki PBG z portfeli wyżej wymienionych indeksów wynika z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny" - napisała GPW w komunikacie.

Spółka PBG otrzymała oznaczenie szczególne w związku z ogłoszeniem przez sąd w dniu 13 czerwca 2012 roku upadłości z możliwością zawarcia układu.


Źródło: http://www.gpwinfostrefa.pl

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.