FB

mobile

Wydarzenia

Spółki z Grupy PBG dla ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy wnioskują o upadłość układową

2012-06-18

Spółki z Grupy PBG, tj. PBG Avatia, Dromost, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych, Metorex, KWG, PBG Technologia, PBG Energia oraz Strateg Capital, złożyły w sądach wnioski mające na celu ochronę tych spółek, a także interesów wszystkich ich wierzycieli i pracowników. Decyzje zarządów są w głównej mierze pochodną wzajemnych powiązań, w tym poręczeń kredytów z innymi podmiotami z Grupy PBG, które na początku czerwca złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Decyzję o złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości układowej spółki podjęły w związku ze wzajemnymi poręczeniami udzielanymi pod kredyty, które zostały wypowiedziane przez banki w związku z upadłością PBG i Hydrobudowy Polska oraz z uwagi na udział i solidarną odpowiedzialność w konsorcjach realizujących niskomarżowe kontrakty realizowane w ramach Grupy PBG.Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosków jest również fakt, że w przypadku niektórych firm, spółki PBG, Hydrobudowa Polska i APRIVIA są jednym z głównych dłużników.

Więcej informacji w raporcie bieżącym 63/2012 oraz komunikacie prasowym RI

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.