FB

mobile

Wydarzenia

RAFAKO i PBG zawarły umowę z EDF

2012-12-06

Konsorcjum RAFAKO i PBG zawarły z EDF umowę o wartości 770 mln zł netto na realizację programu odsiarczania spalin w elektrociepłowniach w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Gdyni. Dzięki wykorzystaniu synergii między spółkami grupy PBG możliwe było przedstawienie EDF atrakcyjnej i komplementarnej oferty.

Konsorcjum RAFAKO-PBG, którego liderem jest RAFAKO zrealizuje instalacje odsiarczania spalin w czterech elektrociepłowniach należących do EDF. Wybudowane instalacje będą funkcjonowały w oparciu o własną technologię odsiarczania spalin RAFAKO a zakończenie prac przewiduje się na 31 października 2015 r.

„Dziękuję EDF za doskonałą atmosferę w trakcie negocjacji, prowadzonych w ostatnich tygodniach. Skonstruowanie naszej oferty, możliwe było dzięki wykorzystaniu synergii i potencjału spółek z Grupy PBG. Jej przyjęcie świadczy o wysokiej konkurencyjności Rafako, które przy wykorzystaniu własnych zasobów biznesowych i aktywów większościowego akcjonariusza może skutecznie walczyć o najważniejsze projekty na rynku.” – powiedział Paweł Mortas, prezes RAFAKO i PBG

Konsorcjum RAFAKO - PBG złożyło ofertę na realizację czterech instalacji odsiarczania spalin w przetargu publicznym zakończonym 25 września. W listopadzie b.r. strony przystąpiły do finalizacji procesu zawierania umowy, które zakończyły się zawarciem umowy o wartości 946 977 000 PLN brutto (769 900 000 PLN netto).

„W nadchodzących miesiącach PBG musi podołać licznym wyzwaniom. Liczę, że dzisiejszy sukces jest zapowiedzią kolejnych.” – dodał Paweł Mortas

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.