FB

mobile

Wydarzenia

RAFAKO i PBG oil and gas wybudują Tłocznię Gazu w Kędzierzynie

2019-02-19

Spółka RAFAKO S.A. podpisała z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. umowę na wykonanie Tłoczni Gazu Kędzierzyn. RAFAKO jest liderem Konsorcjum, w którego skład wchodzi także inna spółka z Grupy Kapitałowej PBG – PBG oil and gas Sp. z o.o. Wartość Umowy wynosi łącznie 168,7 mln PLN netto (tj. 207,5 mln PLN brutto), z czego udział Spółki wynosi 95%. Termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy.  
 To największy podpisany dotychczas przez RAFAKO kontrakt w segmencie ropy i gazu.  Jest to też efekt konsekwentnie realizowanej od 2018 roku strategii Spółki.
 W zakresie umowy przewidziano wykonanie prac budowalnych oraz montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.
 - Pozyskanie tego kontraktu, jest dowodem zaufania Zamawiającego do naszych kompetencji, poszerzonych o obszar ropy i gazu. Zarazem pokazuje, że także instytucje finansowe wierzą w nasze możliwości w tym zakresie. Na kontrakt w Kędzierzynie, pozyskaliśmy gwarancję należytego wykonania oraz gwarancję zwrotu zaliczki, o wartości 41.5 miliona złotych, w ramach nowego zaangażowania gwarancyjnego, które zapewnił Spółce mBank – powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A.   
  Tłocznie to niezmiernie istotny element sieci gazowej. Sprężają gaz do odpowiedniego ciśnienia, zapewniając przepływ niebieskiego paliwa przez gazociąg i dostarczanie go odbiorcom. Tłocznia Kędzierzyn ulokowana będzie na styku trzech gazociągów: Zdzieszowice-Kędzierzyn, Tworóg – Kędzierzyn  oraz połączenia gazowego Polski z Czechami. Tłocznię będzie można konfigurować na różne kierunki przepływu – można więc będzie zarówno odbierać gaz od południowego sąsiada, jak i wysyłać gaz z Polski do Czech.
 
 

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.