FB

mobile

Wydarzenia

Podpisanie umowy pomiędzy PBG oil & gas a PGNiG dla projektu: Rozbudowa PMG Husów

2013-06-13

W dniu 12 czerwca 2013 roku, PBG oil and gas Sp. z o.o., spółka zależna od PBG, jako lider konsorcjum, wspólnie z partnerem konsorcjum ControlTec Sp. z o.o., podpisała z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA umowę na realizację inwestycji: Zabudowa dodatkowej sprężarki na PMG Husów w ramach Projektu pn. Rozbudowa PMG Husów.

Za wykonanie zadania konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 16 384 717,29 zł netto. Termin wykonania inwestycjiokreślono na 11 lipca 2014 roku.

Doświadczenie pracowników PBG oil and gas oraz know how pochodzący w prostej linii od PBG, najbardziej doświadczonej, polskiej firmy realizującej projekty w segmencie ropy i gaz,u są najlepszym gwarantem dla sprawnej realizacji tej inwestycji - powiedział Tomasz Tomczak, prezes zarządu PBG oil and gas.

PMG Husów jest kolejnym, realizowanym przez Grupę PBG obiektem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.