FB

mobile

Wydarzenia

PBG - Konsorcjum jest zdolne i gotowe doprowadzić do odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3”.

2014-04-08

W odpowiedzi na oświadczenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. o odstąpieniu od umowy z dnia 19 listopada 2008 roku o realizację inwestycji pn. „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld  nm3”,, wedle stanu zaawansowania realizacji Umowy na ten dzień, Lider Konsorcjum – PBG, informuje, że po przeprowadzeniu stosownych analiz, Konsorcjum nie podziela zarzutów zawartych w oświadczeniu Zamawiającego a oświadczenie Zamawiającego wydaje się przedwczesne.  

PBG jako Lider Konsorcjum deklaruje zdolność do ukończenia inwestycji, która od wielu miesięcy jest sprawna i pracuje dla PGNiG – powiedział w imieniu Konsorcjum Paweł Mortas Prezes Zarządu PBG .

Konsorcjum jest gotowe niezwłocznie podjąć wstrzymane prace i oddać Inwestycję Zamawiającemu w stanie zgodnym z Umową w dacie końcowego odbioru.  Nadto, Lider Konsorcjum kontynuuje współpracę z Zamawiającym aby umożliwić dalsze sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Obiektu, zapewniane do tej pory przez wykwalifikowanych operatorów Wykonawcy. 

W chwili obecnej, celowe wydaje się rozpoczęcie konsultacji z Zamawiającym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w Umowie.

 

Kontakt:

Jacek Balcer

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

+48 605 470 718

jacek.balcer@pbg-sa.pl

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.