FB

mobile

Wydarzenia

Odstąpienie od umowy na Budowę Autostrady A4

2012-07-25

W dniu 24 lipca 2012 r. Konsorcjum w składzie:

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej – Lider Konsorcjum,
SIAC Construction Ltd. z siedzibą w Irlandii – Partner Konsorcjum,
PBG S.A. w upadłości układowej – Partner Konsorcjum,
APRIVIA S.A. – Partner Konsorcjum,
(Wykonawca)

złożyło Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów (Zamawiający) oryginał pisma pn.: „Powiadomienie o odstąpieniu przez Wykonawcę od Kontraktu Umowa 2811/30/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku „Budowa Autostrady A4 na odcinku od węzła Tarnów Krzyż do Węzła Dębica Pustynia, km 502+796,97 do km 537+550”.

Powiadomienie zostało przedstawione  na podstawie Klauzuli 16.2 pkt. D Warunków Kontraktu, tj. „Zamawiający w istocie nie wykonuje swoich zobowiązań według Kontraktu”.

Więcej informacji w raporcie bieżącym numer 82/2012                                                         

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.