FB

mobile

Wydarzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RAFAKO SA zdecydowało o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Spółki

2012-11-27

Zgodnie z intencjami Głównego Akcjonariusza, w skład Rady Nadzorczej weszły dodatkowe osoby, reprezentujące Radę Wierzycieli PBG, Nadzorcę Sądowego oraz przedstawicieli innych Akcjonariuszy. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Panu Agenorowi Gawrzyałowi.

„Rada Nadzorcza w pierwszym rzędzie skoncentruje swoją uwagę na dwóch zasadniczych kwestiach: kontrakcie opolskim i stanie sporów z firma Alstom, one są dziś dla RAFAKO najważniejsze” – powiedział dr Agenor Gawrzyał, Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO. 

Zmiany w Radzie Nadzorczej są potwierdzeniem mojej strategii, zmierzającej do utrzymania związków z Akcjonariuszami spoza PBG, utrzymania otwartości i przejrzystości działania Spółki oraz Grupy. Wzmacniamy nasze struktury osobami, które mają olbrzymie doświadczenie i sukcesy w działalności biznesowej w kraju i za granicą. Jedną z takich osób jest pan dr Agenor Gawrzyał , który przez wiele lat z sukcesem kierował jedną z największych Grup finansowych w Polsce, uczestniczył też w we wdrażaniu strategii rozwojowych i restrukturyzacyjnych, np. poznańskiego Volkswagena” - dodał Jerzy Wiśniewski, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO SA i Główny Akcjonariusz Spółki.

 

Nowa Rada Nadzorcza liczy 7 osób, trzy osoby: Pan Jerzy Wiśniewski, Pani Małgorzata Wiśniewska oraz Pan Piotr Wawrzynowicz, wchodziły w skład poprzedniej Rady Nadzorczej. Nowo powołani Członkowie Rady to, poza nowym Przewodniczącym, Pani Edyta Senger - Kałat, reprezentująca Nadzorcę Sądowego, Pan Ryszard Wojnowski, przedstawiciel Asset Management BZ WBK i Pan Przemysław Cieszyński, reprezentujący Radę Wierzycieli. 

 

Nowa Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu, już po zamknięciu NWZA, dokonała zmian w Zarządzie Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu powierzono Panu Pawłowi Mortasowi, w Zarządzie pozostali również Pan Jarosław Dusiło i Pan Krzysztof Burek.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.