FB

mobile

Media o nas

Do wzięcia rynek wart 4 mld złotych.

2016-01-21

Wywiad z Kingą Banaszak-Filipiak, wiceprezesem Zarządu PBG SA, członkiem Rady Nadzorczej PBG oil and gas.

Polski gigant podnosi się z kolan

2015-09-09

Wywiad z Kingą Banaszak-Filipiak, wiceprezes zarządu PBG SA dla portalu www.biznes.pl.

Grupa PBG SA dostała szansę.

2015-09-04

"Grupa PBG SA zawarła układ z wierzycielami. Będzie funkcjonować na rynku bez piętna spółki w upadłości. " Wywiad z Kingą Banaszak-Filipiak, wiceprezes PBG SA dla Polskiego Radia.

Odzyskanie pozycji rynkowej coraz bliżej

2015-08-03

Wywiad z Kingą Banaszak-Filipiak, wiceprezes zarządu PBG SA w upadłości układowej, udzielony dla gazety Parkiet.

Jerzy Wiśniewski: Stary-nowy szef PBG ma przed sobą gigantyczne wyzwanie.

2014-04-29

"Po dwóch latach przerwy powrócił na fotel prezesa budowlanej spółki. Ma doprowadzić do układu z wierzycielami."

PBG: chcemy dać Wierzycielom czas

2013-10-01

"NWZA budowlanej spółki zostanie wznowione 21 października. Zarząd podkreśla, że główny akcjonariusz Jerzy Wiśniewski dąży do jak najszybszego zawarcia porozumienia z wierzycielami. Zdecydował jednak, że dodatkowe trzy tygodnie są potrzebne, by wierzyciele mieli czas na uzgodnienie finalnego stanowiska i zakończenie prac związanych z przystąpieniem do podpisania umowy restrukturyzacyjnej."

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.