FB

mobile

Media o nas

PBG wychodzi na prostą

2013-07-11

PBG zaprezentowało swoim wierzycielom finalne propozycje układowe. Układ będzie finansowany z działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółki.

Jerzy Wiśniewski wśród 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki!

2013-04-12

Dziennik Gazeta Prawna opublikował wyniki rankingu: 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki. W tegorocznym rankingu pod uwagę brano wyłącznie osiągnięcia 2012 roku. Jerzy Wiśniewski zajął miejsce 44. Pozytywnie oceniono zaangażowanie w proces restrukturyzacji Spółki. Wyprzedził m. in. prof. Leszka Balcerowicza oraz Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Jerzy Wiśniewski dla Polityki

2012-11-28

Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz, spółki PBG SA do której należy ponad 60% akcji Rafako, udzielił wywiadu na łamach tygodnika POLITYKA.

Nie ma możliwości likwidacji PBG

2012-10-08

"Dlaczego Hydrobudowa upadła? Co dalej z tysiącami pracowników PBG? Czy przebudowa Kaponiery jest zagrożona? Czy Jerzy Ciechanowski jest dobrym prezesem? Dlaczego upadł Maxer?" - odpowiedzi na te i wiele innych pytań udziela "Głosowi" Jerzy Wiśniewski, założyciel PBG, wieloletni prezes firmy, a teraz przewodniczący Rady Nadzorczej.

PBG jednak nie upadnie. Sąd zgodził się na ugodę spółki z wierzycielami.

2012-08-27

"Sąd Gospodarczy potwierdził ugodę między PBG i jej wierzycielami. Za układem opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 95 proc. dług."

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.